ODDŁUŻANIE, ANALIZA FINANSOWA, BUSINESS PLANY, WINDYKACJA.


Zakres Usług

ODDŁUŻANIE tel: 510 731 300 BEZPŁATNA telefoniczna ocena sytuacji dłużnika - po przedstawieniu dokumentów. Współpracująca kancelaria może wnieść SPRZECIW lub ZARZUTY OD NAKAZU ZAPŁATY. Dzwoń ! nic nie tracisz, możesz zyskać spokój ! proponujemy pomoc w zakresie: sporządzanie pism w postępowaniu przed sądem i komornikiem (zarzuty, sprzeciwy od nakazu zapłaty), pomoc w zawieraniu ugód (negocjacje), restrukturyzacji długu, przygotowanie wniosku o upadłość konsumencką, analiza dokumentów pod kontem: możliwości podniesienia zarzutu przedawnienia, wniesienia powództwa przeciwegzekucyjnego dłużnika/małżonka, zażalenia na postanowienie klauzulowe, nieważności czynności prawnej (umowy), innych wad umowy z instytucją finansową, np klauzule niedozwolone w zakresie ubezpieczenia kredytu. ANALIZA FINANSOWA/KREDYTOWA, BUSINESS PLANY tel: 501 831 821 Analityk z wieloletnim doświadczeniem z centrali banku i innych firm sektora finansowego może przygotować analizy pod wszelkiego rodzaju kredyty, dla podmiotów posiadających osobowość prawną oraz osób fizycznych prowadzących własną D.G. Przygotujemy dokumentację dla wszelkiego rodzaju produktów (kredyty inwestycyjne, obrotowe, refinansowanie, restrukturyzacje, leasing, faktoring). Wykonujemy analizę SWOT tzw „opisówkę” zgodnie z instrukcją danego banku + obliczenia + pomoc w kompletowaniu wszelkich załączników + udział w rozmowach w banku, w czasie wizytacji pracownika banku w firmie. Przygotowujemy także dokumentację pod kredyty niezwiązane z D.G., np. hipoteczne. Nie zajmujemy się kredytami konsumpcyjnymi i czynnościami dotyczącymi zobowiązań poniżej 50 tys. złotych. WINDYKACJA tel: 510 731 300 Podejmujemy się windykacji należności po darmowej analizie dokumentów. Proces windykacji obsłużą osoby z wieloletnim doświadczeniem. Możliwość reprezentacji w postępowaniu przed sądem przez zawodowego pełnomocnika procesowego (radca, adwokat). Ceny konkurencyjne, możliwe jest działanie bez kosztów po stronie klienta, jedynie w ramach kosztów procesu obciążających stronę przegrywającą – w zależności od stanu sprawy i możliwość majątkowych dłużnika. BIURO, SPOSÓB OBSŁUGI Z klientami spotykamy się w biurze spółki, (funkcjonujemy nie tylko wirtualnie), konieczne jest uprzednie telefoniczne ustalenie terminu. Cenimy możliwość przesyłu skanów czy fotokopii dokumentów za pomocą poczty elektronicznej. Gwarantujemy poufność. Jesteśmy mobilni, możliwy jest dojazd do klienta co wiąże się z kosztem (kilometrówka). Wyznajemy zasadę, że kto płaci ten ma prawo wymagać - czyli „Klient nasz Pan”. ZASTRZEŻENIA PRAWNE Informacje powyższe nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów powszechnie obowiązujących. Celem zawarcia umowy konieczne jest ustalenie warunków obsługi dla każdej sprawy indywidualnie. Obowiązuje forma pisemna. Nieodpłatne telefoniczne odpowiedzi na zadne pytania nie są wiążące - zwykle nie obejmują analizy wszystkich aspektów sprawy. Uzyskaj wyczerpującą pisemną opinię adwokata lub radcy prawnego !

O nas

 AERO EXPO spółka z ograniczoną odpowiedzialnością zarejestrowana jest w  KRS pod nr 0000572827. Dokumentacja spółki znajduje się w sądzie rejonowym Gdańsk-Północ, wydział VII KRS ul Piekarnicza 10 Gdańsk. 

Siedziba spółki znajduje się w Gdańsku przy ul. Jana Bażyńskiego, nr 32, lok. 233, spotkania po telefonicznym ustaleniu terminu.

Kapitał zakładowy AERO EXPO wynosi 10 000 zł.

REGON: 362333385, NIP: 5842743649.

e-mail: aeroexpo@wp.pl

telefon: 501-831-821

Adres

Adres do korespondencji

ul.Bażyńskiego 32 lok.233 80-309 Gdańsk

Jak dojechać

Formularz kontaktowy

 ______  _  _   ____   ______ 
 /_  _// | || | || | _ \\  /_  _// 
  | ||  | || | || | |_| ||  -| ||- 
 _| ||  | \\_/ || | . //  _| ||_ 
 /__//   \____//  |_|\_\\  /_____// 
 `--`    `---`  `-` --`  `-----`